Toen Johannes Gutenberg zijn bijbels drukte, maakte hij gebruik van bijna 300 verschillende karakters. De letters waren min of meer getrouwe kopieën van het kalligrafische handschrift uit die tijd en aangezien sommige schrijfletters stijf tegen elkaar werden geschreven, werden ze tot één loden letterstaafje gecombineerd. Een andere reden die veel later
gerard voshaar
freelance journalist & tekstschrijver
TYPOLOG